B
Последни новини

Компанията се развива в областта на компютърните технологии.

Разработва и произвежда електронни устройства за аналогова и цифрова обработка на сигналите и интегрира тези модули в настолни и микроконтролерни компютърни системи.

Разработва и прилага необходимото софтуерно обезпечаване за настолни и микроконтролерни компютърни системи.

Предлага цялостни решения за автоматизация и контролиране на производствени процеси, системи за контрол на достъпа, системи за охрана, наблюдения и дистанционен контрол на сгради и помещения.

При необходимост предоставя  на клиенти и свързаност към Интернет за цялата територия на България.